My Journal

Inspirerad av uppgiften ”Class Journal” som du kan hitta här, har jag kört igång ett liknande projekt med mina elever. Detta innebär att eleverna för journal över vissa moment i engelska såsom vad de har lärt sig under ett arbetsmoment, nya ord, reflektioner kring olika frågor osv.

Syftet med ”My Journal” som vi kallar den, är att få igång elevernas skrivande. Jag upplever att workbooks inte stimulerar till eget skrivande utan mer syftar till att fylla i ord som fattas, översätta meningar och träna grammatik. Sådana uppgifter är också viktiga men inte tillräckliga för att få ett flyt i det egna skrivandet.

De första uppgifterna i ”My Journal” handlar om eleven själv, detta för att göra boken så personlig som möjligt samt för att det för eleven, är lättare att starta med texter som utgår från dem själva.

I kommande inlägg kommer jag att beskriva uppgifterna mer i detalj och visa elevarbeten.

Uteundervisning

Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion. Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv.

Photo-Hunter

Den första uppgiften i engelska är ”Photo-Hunter”! Eleverna ska med hjälp av kameran dokumentera olika saker som finns ute, utifrån en uppdragslista. Till sin hjälp har de även en ordbok så att de ska kunna slå upp ev. okända ord.

När de har utfört sitt uppdrag och har fotograferat allt som finns på listan måste de redovisa sina bilder, naturligtvis på engelska.

Litteraturen som jag varmt rekommenderar och som inspirerar mig och ger mig uppslag till idéer är boken ”Att lära in engelska ute”. Gå in här om du vill veta mer.

Foto: Cecilia Bergentz

Fotograferade uppdrag

A pair of black shoes
Something colourful
Something that doesn´t belong in the nature
Something beautiful
My favourite place in the schoolyard                                              
Foto: Elev

Go word hunting

Trots en kylig morgon klev vi ut på skolgården för att ha ute-engelska igen. Den här gången för att jaga ord! Alla instruktioner gicks igenom i klassrummet men själva uppdraget utfördes ute.

Genom uppdraget gavs eleverna möjlighet att träna ett av huvudsyftena i engelska ”att utveckla tilltro till sin förmåga”. Utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter kunde de skapa ord med hjälp av bokstavskombinationer samt även använda sig av strategin att slå upp i ett lexikon.

Att varje bokstav hade ett värde peppade även eleverna att söka upp lite mer komplicerade ord. Det var intressant att se hur de tog till olika strategier: några utgick från bokstäver med höga poäng, andra utifrån enklare kombinationer som nästan redan var ett färdigt ord.

Foto: Cecilia Bergentz

Idén till uppgiften är tagen ur boken ”Att lära in engelska ute” som är utgiven av Naturskoleföreningen.

Glosförhör genom Kahoot

Kahoot är inte något nytt men för mig har det gått sådär att bli en aktiv Kahootanvändare. I vintras, i januari närmare bestämt, var jag på Ma/NV-biennetten på Stockholms universitet där jag lyssnade till Camilla Askebäck Diaz som föreläste om ”NO och IKT – arbeta interaktivt och kollaborativt”. Föreläsningen peppade mig och inspirerade mig, jag ville tillbaka till klassrummet NU för att göra allt som Camilla visade oss. Så blev det dock inte… terminen var tuff och tiden knapp men nu, nu är läget förändrat. Vi har en ny organisation och det finns möjlighet att andas och att ta tag i de idéer som stått på kö.

Jag har länge tänkt att jag måste piffa till glosförhören lite, samt sättet vi tränar ordinlärning på. Frågan är om de ”traditionella” glosförhören ens är nödvändiga, troligtvis inte om det finns något som kan ersätta dem i klassrummet och dessutom på ett glädjefyllt och lekfullt sätt.

Kahoot är en början, jag har lagt in ett word quiz till imorgon av veckans glosor och efter det en survey så att eleverna får tycka till och utvärdera. Jag använder läroboken Happy year 6 och mitt quiz är kopplat till texten på sidan 18. Mitt användarnamn i Kahoot är Cecberia precis som mitt twitteralias.

Här kan du hitta mitt quiz!

Här kan du hitta utvärderingen!

Hur arbetar du med ordinlärning i klassrummet? Lämna gärna en kommentar med de arbetssätt som du använder och som du tycker är framgångsrika i ditt klassrum.

Walk and talk med elever

Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min. Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Jag har haft eleverna i flera år nu och vet att de kan göra denna indelning under eget ansvar men detta måste du som lärare kanske styra upp så att alla hittar en kamrat.

wpid-wp-1440158732354.jpeg

Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Eleverna fick ett ämne att samtala om av mig som de diskuterade under en promenad. När de tömt hela förrådet kom de och hämtade ett nytt samtalsämne.

wpid-wp-1440158784610.jpeg

Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp. Jag tänker lägga in aktiviteten som en återkommande punkt på schemat så att det till slut känns naturligt och avdramatiserat att samtala på engelska. När de har vant sig kommer jag att lyfta samma ämnen i större grupper för gemensamma diskussioner men då är eleverna redan bekväma med både ämnet och språket eftersom de har tränat i par redan.

Här hittar du samtalskort:

Walk and talk (21/8-15)

Walk and talk II (27/8-15)